مرور رده

قصه

اتاق تاریک

علی و نازی که به شدت ترسیده بودند، ناگهان هر دو با…

بستنیِ تنها

پدر دستش را برد داخل فریز و درست یخ‌صورتی را گرفت…

میوه‌ی کاج

میوه‌ی کاج و ماهی قرمز با هزار سختی خودشان را از…

مترسک شجاع

یک گنجشک قهوه‌ای زیبا از راه رسید و بر شانه‌های…