فیل کوچولو کجا خوابیدی؟

مناسب چهار سال به بالا

فیل کوچولو که منتظر است مادرش به خانه برگردد تا روی شکم گرم و نرم او بخوابد در یک جستجو او را گم می‌کند و در تلاش برای پیدا کردن مادرش راه می‌افتد. در این بین  بچه ها مخاطبان با بچه های دیگر حیوانات آشنا می‌شوند.

 

کاربردها:

درک رابطه ی مادر – فرزندی و رعایت حریم امن و  دور نشدن از خانه یکی از موضوعاتی است که آموزش آن به خردسال ضروری است. از سویی خردسالان به واسطه‌ی دور شدن از مادر احساس طردشدگی و تنهایی می‌کنند، آنها باید بدانند که دورشدن مادر از آنها به معنی طردشدگی نیست. فیل کوچک این داستان و مادرش درباره‌ی این موضوعات مهم با مخاطبان صحبت می‌کنند.

 

مناسب چهار سال به بالا

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.