برنامه روزانه پیشنهادی برای کودکان ۰ تا ۶ سال

بچه ها در هر سنی که قرار داشته باشند، باز هم نیازمند یک برنامه روزانه منظم و البته حساب شده خواهند بود. همانطور که می‌دانیم کودکان خردسال هنوز در حال توسعه مهارت‌های شناختی و تکامل هرچه بیشتر عملکردهای ذهنی خود هستند و از این رو بهترین افراد در راستای ارائه برنامه‌ای منطقی برای آنها والدینشان به شمار می‌روند. در این میان اصول ثابتی نیز وجود دارد که بهتر است در زمینه برنامه‌ریزی برای رده‌های سنی مختلف به مرحله اجرا درآید.

برای مثال برنامه باید به نحوی انتخاب شود که کودک بسته به شرایط سنی در آن دخیل باشد و جایی برای مذاکره در خصوص یک سری از موارد (مانند مرتب کردن اسباب‌بازی‌ها رها شده روی زمین) باقی نماند.

در مورد کودکان خردسال که هنوز آمادگی خواندن و نوشتن را ندارند، والدین باید از برنامه‌های تصویری استفاده کنند. برای اشاره به هر کدامیک از فعالیت‌های مدنظر خود می‌توانید از یک عکس چاپ شده و یا نقاشی هیجان‌انگیز کمک بگیرید. محرک‌های بصری نه تنها یادآورهای فوق العاده ای برای کودکان کم سن و سال هستند، بلکه می‌تواند به تقویت بیشتر احساس استقلال آنها هم یاری برسانند.

گاها دیده می‌شود که کودکان خردسال بخش زیادی از زمان آزاد خود را صرف بازی با گوشی‌های هوشمند یا تبلت‌ها می‌کنند. این مسئله منجر به نگرانی شمار زیادی از والدین شده است. این در حالی است که طبق گزارشات علمی معتبر و همانطور که آکادمی پزشکی اطفال آمریکا نیز تایید می‌کند، پدران و مادران نباید حساسیت زیادی روی این موضوع نشان دهند. استفاده به اصطلاح افراطی از تکنولوژی به ویژه در شرایط پاندمیک کنونی چندان عجیب و غریب نخواهد بود و والدین با گنجاندن یک سری محتواهای آموزشی در میان بازی‌های مختلف کودکان یا تعیین محدودیت‌های مشخص می‌توانند از شدت این وضعیت بکاهند.

همچنین لازم است که والدین انعطاف‌پذیری بالایی داشته باشند. ممکن است بارهای بار در موقعیتی قرار بگیرید که امکان اجرای تمام و کمال برنامه پیشنهادی محقق نشود. در هر صورت ضروری است که آرامش خود را حفظ کنید و برای هرگونه تغییر آماده باشید.

در ادامه چندین برنامه روزانه ارائه خواهند شد که هر یک از آنها برای رده سنی مخصوصی مناسب هستند و می‌توانند به عنوان الگویی در جهت برنامه ریزی بهتر در اختیار والدین قرار بگیرند:

 • برنامه پیشنهادی برای نوزادان قبل از یک سالگی (توصیه شده برای ۹ ماهگی)

 • ساعت ۷:۰۰ صبح: برخاستن از خواب و کمک به تغذیه نوزاد از شیر مادر یا شیر خشک
 • ساعت ۷:۳۰ صبح: تعویض لباس ها و بازی در اتاق خواب
 • ساعت ۸:۰۰ صبح: صرف صبحانه مانند غذاهای انگشتی
 • ساعت ۹:۰۰ صبح: چرت صبحگاه
 • ساعت ۱۱:۰۰ صبح: برخاستن از خواب و کمک به تغذیه نوزاد از شیر مادر یا شیر خشک
 • ساعت ۱۱:۳۰ صبح: پیاده روی یا بازی در محیط خارج از خانه
 • ساعت ۱۲:۳۰ ظهر: صرف وعده غذایی ظهر
 • ساعت ۱:۰۰ ظهر: زمانی برای بازی بیشتر، کتاب خوانی و وقت گذرانی با اعضای خانواده
 • ساعت ۲:۰۰ ظهر: چرت ظهرگاهی
 • ساعت ۳:۰۰ ظهر: برخاستن از خواب و تغذیه نوزاد از شیر مادر یا شیر خشک
 • ساعت ۳:۳۰ ظهر: زمانی برای بازی کودک و پرداختن والدین به امور نظافتی خانه
 • ساعت ۵:۳۰ عصر: صرف وعده غذایی شام
 • ساعت ۶:۰۰ عصر: زمان استحمام(هنگامی که لازم باشد به تشخیص والدین)
 • ساعت ۶:۳۰ عصر: انجام روتین آماده سازی کودک برای خواب
 • ساعت ۷:۰۰ شب: زمان خواب شبانه
 • برنامه پیشنهادی برای کودکان نوپا ۱ تا ۳ ساله

 • ساعت ۷:۰۰ صبح: برخاستن از خواب و صرف صبحانه
 • ساعت ۸:۳۰ صبح: فرصتی برای بازی مستقل کودک بدون وابستگی به حضور دیگری
 • ساعت ۹:۳۰ صبح: صرف میان وعده و بازی با والدین
 • ساعت ۱۰:۳۰ صبح: پیاده روی و یا بازی در فضای خارج از خانه
 • ساعت ۱۱:۳۰ صبح: صرف وعده غذایی
 • ساعت ۱۲:۳۰ ظهر: چرت ظهرگاهی
 • ساعت ۳:۰۰ ظهر: برخاستن از خواب و صرف میان وعده
 • ساعت ۳:۳۰ ظهر: تماشای کارتون یا برنامه تلویزیونی
 • ساعت ۴:۳۰ عصر: بازی کودک و رسیدگی به امور نظافتی خانه توسط والدین
 • ساعت ۵:۳۰ عصر: صرف وعده غذایی شام
 • ساعت ۶:۳۰ عصر: زمان استحمام(هنگامی که لازم باشد به تشخیص والدین)
 • ساعت ۷:۰۰ شب: کتابخوانی در کنار والدین
 • ساعت ۷:۳۰ شب: زمان خواب شبانه
 • برنامه پیشنهادی برای کودکان ۳ تا ۵ ساله

 • ساعت ۷:۳۰ صبح: برخاستن از خواب و تعویض لباس ها
 • ساعت ۸:۰۰ صبح: صرف صبحانه و بازی و تفریح
 • ساعت ۹:۰۰ صبح: وقت گذرانی با دوستان و دیگر اعضای خانواده
 • ساعت ۹:۳۰ صبح: صرف میان وعده
 • ساعت ۹:۴۵ صبح: کمک به کودک در انجام فعالیت های مفید مانند کارهای هنری
 • ساعت ۱۲:۰۰ ظهر: صرف وعده غذایی
 • ساعت ۱۲:۳۰ ظهر: تماشای برنامه های هنری، علمی و یا مرتبط با موسیقی
 • ساعت ۱:۰۰ ظهر: زمان سکوت مانند گوش دادن به موسیقی یا چرت ظهرگاهی
 • ساعت ۲:۰۰ ظهر: صرف میان وعده
 • ساعت ۱۲:۱۵ ظهر: فعالیت های خارج از خانه مانند دوچرخه سواری و یا هر تفریح مناسب دیگری
 • ساعت ۴:۰۰ عصر: صرف میان وعده
 • ساعت ۴:۱۵ عصر: زمان بازی با آزادی انتخاب
 • ساعت ۵:۰۰ عصر: تماشای تلویزیون
 • ساعت ۶:۳۰ عصر: صرف وعده غذایی شام
 • ساعت ۷:۱۵ شب: زمان استحمام، تعویض لباس ها و کتابخوانی
 • ساعت ۸:۱۵ شب: زمان خواب شبانه
 • برنامه پیشنهادی برای کودکان ۶ ساله

 • ساعت ۷:۰۰ صبح: برخاستن از خواب، بازی و تماشای تلویزیون
 • ساعت ۸:۰۰ صبح: صرف صبحانه
 • ساعت ۸:۳۰ صبح: آماده شدن برای مدرسه که البته در دوران کنونی حالت مجازی به خود گرفته است
 • ساعت ۹:۰۰ صبح: بررسی وضعیت کودک در کلاس های حضوری یا آنلاین
 • ساعت ۹:۱۵ صبح: تمرین خواندن و نوشتن
 • ساعت ۱۰:۰۰ صبح: میان وعده
 • ساعت ۱۰:۳۰ صبح: ادامه شرکت در برنامه های مدرسه
 • ساعت ۱۰:۴۵ صبح: مجددا تمرین خواندن و نوشتن
 • ساعت ۱۲:۰۰ ظهر: صرف وعده غذایی
 • ساعت ۱:۰۰ ظهر: زمانی برای استراحت و کسب آرامش
 • ساعت ۱:۳۰ ظهر: شرکت در فعالیت های هنری مانند نقاشی
 • ساعت ۲:۱۵ ظهر: تماشای تلویزیون یا بازی با دستگاه های تکنولوژیک
 • ساعت ۳:۰۰ ظهر: کلاس های ورزشی یا موسیقی
 • ساعت ۴:۰۰ عصر: صرف میان وعده
 • ساعت ۴:۱۵ عصر: تماشای تلویزیون و یا بازی در فضای آزاد
 • ساعت ۶:۰۰ عصر: صرف وعده غذایی شام
 • ساعت ۶:۴۵ عصر: زمان استحمام
 • ساعت ۷:۳۰ شب: زمان خواب شبانه

رکسانا دانیالی

منابع:

https://www.healthychildren.org/English/Pages/default.aspx

https://www.apa.org/

 

لینک کوتاه مطلب : https://ta6.ir/?p=10112
ممکن است شما دوست داشته باشید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.