تو یک جوجه هستی

«هنریتا» دختر کوچک این داستان دو خواهر بزرگتر از خودش دارد. خواهرهایی که سربه‌سرش می‌گذارند و او را متقاعد می‌کنند…

شنگال

شنگال چیزی است بین قاشق و چنگال؛ نه قاشق است و نه چنگال. نه قاشق ها او را در جمع خود می‌پذیرند نه چنگال‌ها. او روی…

یک توپ برای همه!

مولی، فِردی، هنری و مکس دوست‌های خوبی برای هم هستند. در یک روز خیلی معمولی آنها در حال توپ‌بازی‌اند که ریکو سر…

 با عشق، از طرف مامان

کیپلینگ پنگوئن کوچکی است که در انتظار رسیدن مادرش با ترس بزرگی روبروست.  او تصور می‌کند مادر قرار است دیگر برنگردد!…

 دکترهمین‌جاست!

خیلی وقت‌ها خردسالان و کودکان از ترس مواجهه با دکتر و مطب، بیماری‌هایشان را ‍پنهان می‌کنند. آنها در این کتاب…

همه باید بروند دستشویی

همه‌ی دنیا یعنی همه‌ی بچه‌ها و حتی مامان‌ها و باباها و حتی مامان‌بزرگ‌ها ممکن است یک روزی روی پایشان بند نشوند و…